Instalace a revize hromosvodů

Hromosvod je určen k ochraně před poškozením blesk a následnému vzniku požáru. Slouží tak ke svedení elektrického náboje do země. Základním předpokladem fungujícího hromosvodu je jeho správné umístění, dimenzování a uzemnění. Pokud by byl hromsvod nainstalovaný špatně, mohou vzniknout daleko větší škody, než kdyby nebyl hromosvod žádný.

Nainstalovaný hromosvod je potřeba pravidelně kontrolovat, především vodivou dráhu, která může být poničena korozí. Kontroly hromosvodů jsou dané ze zákona a řídí se lhůtou ČSN 33 2000-3 pro pravidelnou revizi. Kontrolu je nutné provést jednou za 2 - 5 let.

Revize hromosvodu se skládá z:

  • prohlídky soustavy hromosvodů
  • zkoušky spojů a úplnosti soustavy
  • rozpojení zkušebních svorek
  • změření zemního odporu u každého zemniče

Jaký hromosvod zvolit?

Materiál

Výhody

Nevýhody

Kde ho použít

měděný

lepší vodivost, nejméně se zahřívají při průchodu el. proudu, dlouhá životnost

vyšší cena, reaguje s celou řadou látek

doporučují se pro objekty z hořlavého materiálu

nerezavějící ocel

dlouhá životnost

vyšší cena

 vhodný i do extrémně korozivních podmínek např. centra velkých měst

pozinková ocel

nižší pořizovací náklady

 koroze

převážně na uzemňovací soustavu

slitina hliníku

lehký, dobře tavitelný, dobrá el.vodivost, dlouhá životnost

 dřívě méně využívaný

 prakticky kdekoliv

V rámci služby instalace a opravy hromosvodů nabízíme

  • montáž nového hromosvodu
  • opravu stávajícího hromosvodu
  • opravu uzemnění
  • revize hromosvodu
  • odstraňování závad zjištěných při revizi

Využijte také ze služby elektroinstalace naše elektrikáře na různé typy revizí a kontrol.

Podrobný ceník služby elektroinstalace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o stěhování nebo vyklízení? Zanechte nám poptávku a my Vám zašleme nabídku.

Pojištění

Jsme pojištění u České pojišťovny proti škodě při manipulaci a dopravě.