Stěhování levně a bez nervů
Karel Gott | Stěhování po Praze
Tomáš Klus | Stěhování v okolí Prahy
Lukáš Langmajer | Stěhování Praha
Jirka Král | Stěhování z Prahy
+420 776 000 776 Poptávka Kalkulačka Kalkulačka
gradegradegradegradegrade

Stěhování pro Oblastní nemocnici Příbram

27. 10. 2023
|schedule Čtení tohoto článku zabere 6 minut

Stěhování Oblastní nemocnice Příbram: Komplexní služba od Profigroup plus s.r.o.

Ve světě stěhování je klíčové vědět, jak nakládat s různými typy předmětů. Od domácích stěhování s nábytkem a osobními věcmi až po specializované zakázky, jako jsou třeba stěhování nemocničních lůžek. Nedávno jsme měli tu čest provádět právě takovou zakázku pro Oblastní nemocnici Příbram.

Příběh odborného přístupu

Oblastní nemocnice Příbram je jedním z hlavních lékařských středisek v regionu. Vzhledem k neustálé potřebě zajištění nejlepších služeb pacientům může občas dojít k potřebě přesunu vybavení mezi různými částmi areálu. Naše společnost, Profigroup plus s.r.o., byla oslovena s požadavkem na provedení takového stěhování, a to konkrétně patnácti elektrických lůžek z ortopedie lůžkového oddělení do budovi číslo 2 v areálu.

Zvláštnosti úkolu

Zakázka byla specifická svými nároky. Přepravovat nemocniční lůžka není jednoduché. Jedná se o těžké, ale zároveň citlivé zařízení, které vyžaduje speciální manipulaci. Celkem bylo potřeba přemístit 13 lůžek na LDN a 2 lůžka na OŠP v budově E. Při provádění takové akce je důležité zajistit, aby byla lůžka pečlivě připravena k přepravě, ochráněna před jakýmikoli poškozeními a zajištěna tak, aby byla během transportu zcela bezpečná.

Efektivní realizace

Tým Profigroup plus s.r.o. byl tvořen ze tří stěhovacích specialistů a jednoho stěhovacího auta s elektricky výklopnou plošinou. Každý člen týmu měl jasně definované úkoly a byl vyškolen v manipulaci s nemocničním vybavením. Akce byla pečlivě naplánována tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a byla zajištěna bezpečnost.

Celý proces stěhování vyžadoval, aby se naše stěhovací skupina třikrát otáčela, což zdůrazňuje složitost a náročnost celého stěhování aby jsme nerušili pacienty a okolí. Přes všechny tyto výzvy se nám podařilo dokončit zakázku během jednoho dne, což je svědectvím naší efektivity, profesionality a důrazu na kvalitu našich služeb.

Komunikace je klíč

Jedním z hlavních faktorů úspěchu bylo pečlivé plánování. Před samotným stěhováním jsme provedli podrobnou prohlídku obou lokalit - jak místa, odkud lůžka pocházela, tak místa jejich nového umístění. To nám umožnilo identifikovat potenciální výzvy, jako jsou úzké chodby, výtahy nebo jiné překážky, a vše dobře naplánovat.

Důležitou roli hrála také komunikace s nemocnicí. Ujistili jsme se, že všichni zainteresovaní pracovníci byli informováni o našem plánu a časovém harmonogramu. To nám pomohlo zabezpečit, aby byly všechny potřebné oblasti přístupné a aby byl minimalizován jakýkoli dopad na běžný chod nemocnice.

Stěhování v nemocničním prostředí je vždy komplexní úkol. Je to více než jen přesunutí předmětů z místa A do místa B. Jde o zajištění toho, aby všechno vybavení, které je pro léčbu pacientů tak důležité, bylo přemístěno bezpečně, efektivně a s minimálním rušením.

Závěr a poděkování

Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a že jsme mohli přispět k úspěšnému stěhování v Oblastní nem

ocnici Příbram. Při přebírání takových zakázek je naším hlavním cílem poskytnout služby, které jsou na nejvyšší možné úrovni, a to nejen co se týče samotného přesunu, ale i po stránce komunikace a koordinace s klientem.

Jedním z aspektů, který nám umožnil úspěšně dokončit tuto náročnou zakázku, byla naše zkušenost v oboru a znalost specifik stěhování v nemocničním prostředí. Elektrická lůžka, ačkoliv robustní a odolná, vyžadují zvláštní pozornost při manipulaci, aby se předešlo jakýmkoliv poškozením či komplikacím. Naše stěhovací parta byla nejen vybavena nezbytnými nástroji a vybavením, ale také měla hluboké pochopení pro specifika a potřeby nemocničního zařízení.

Významným úspěchem bylo to, že celá akce byla dokončena během jednoho dne. To nejen znamená, že jsme byli schopni minimalizovat rušení běžného provozu nemocnice, ale také jsme umožnili rychlé znovuzprovoznění lůžkového oddělení. Rychlá reakce a efektivní práce našeho týmu znamenaly, že pacienti mohli co nejdříve využívat nového umístění lůžek a nemocnice mohla co nejrychleji obnovit svůj plný provoz.

Kromě fyzického stěhování je důležité zdůraznit také úlohu komunikace v průběhu celého stěhování. Od počátečního plánování až po závěrečnou realizaci jsme byli v neustálém kontaktu s příslušnými odděleními Oblastní nemocnice Příbram. Díky tomu byly všechny strany vždy informovány o aktuálním postupu a byly schopny efektivně reagovat na jakékoliv výzvy, které se v průběhu dne objevily.

Závěrem bychom rádi poděkovali Oblastní nemocnici Příbram za důvěru, kterou nám projevila tím, že nám svěřila tuto náročnou zakázku. Profigroup plus s.r.o. je hrdá na svůj tým profesionálů, kteří dokážou řešit i ty nejkomplikovanější stěhovací úkoly s maximálním závazkem vůči kvalitě a bezpečnosti. Tato zkušenost byla důkazem naší odhodlanosti poskytovat nejlepší možné služby všem našim klientům, ať už se jedná o individuální domácnosti nebo velké instituce jako Oblastní nemocnice Příbram.

KalkulačkaSpočítejte si cenu stěhování pro svůj byt nebo dům
icon

Mohu vám pomoci?